EN en_GB 
UPB

Laborator

Orar laborator ASC 2022-2023


REGULAMENT LABORATOR ASC

 1. Se interzice accesul la mesele de lucru cu produse alimentare sau recipiente cu lichide;
 2. Păstrarea curățeniei la mesele de lucru este obligatorie;
 3. Păstrarea ordinii și disciplinei în sala de laborator este obligatorie;
 4. Studenții trebuie să se prezinte la laborator cu fișe imprimate pentru lucrarea respectivă;
 5. Studenții trebuie să citească platforma lucrării ce urmează a fi studiată înaintea prezentării la laborator în vederea unei eventuale evaluări preliminare a cunoștințelor;
 6. Dacă, pe parcursul laboratorului, studenții observă un comportament anormal în funcționarea aparatelor și sau a machetei de lucru, atunci sunt obligați să semnaleze imediat cadrului didactic acest incident.
 7. La sfârșitul lucrării studenții au obligația să oprească toate aparatele electronice folosite și să strângă cablurile de măsură şi accesoriile de pe machetă.
 8. Pentru a promova laboratorul de ASC studenții trebuie să fie prezenți la minim 5 lucrări din 6, să obțină la colocviu minim 50% din nota acordată acestuia și în total minim 50% din nota acordată laboratorului (conform regulamentului UPB).
 9. Atunci când un student recuperează un laborator trebuie să ceară de la cadrul didactic cu care recuperează dovada recuperării (bilet semnat de cadru didactic din care să reiasă numele și grupa studentului, lucrarea recuperată, data și intervalul orar la care a avut loc recuperarea), urmând ca la următorul laborator s-o prezinte cadrului didactic de la semigrupa sa. Totodată, studentul are obligația ca pe baza măsurătorilor efectuate să realizeze un referat pentru lucrarea recuperată, cu toate calculele incluse, prezentarea fișei NU ESTE SUFICIENTĂ.

 Ordinea lucrărilor:

 1. Parametrii diporților
 2. Filtre active RC
 3. Filtre biquad proiectate cu circuite de integrare
 4. Filtre LC proiectate pe baza parametrilor de lucru
 5. Amplificator cu circuit acordat derivație / Amplificator cu circuite cuplate
 6. Amplificator cu circuite cuplate / Amplificator cu circuit acordat derivație

 Lucrarea 1 – Parametrii diporților

Parametrii diporților
Parametrii diporților – fișa
Macheta


Lucrarea 2 – Filtre RC active

Filtre RC active
Filtre RC – fișa


Lucrarea 3 – Filtre LC proiectate pe baza parametrilor de lucru

Filtre LC
Filtre LC – fișa
Macheta LC


Lucrarea 4 – Filtre active BIQUAD realizate cu circuite de integrare

Filtre biquad
Filtre biquad – fișa


Lucrarea 5 – Amplificatorul cu circuit acordat derivație

Amplificatorul cu circuit acordat derivație
Amplificatorul cu circuit acordat derivație – fișa


Lucrarea 6 – Amplificatorul cu circuite cuplate

Amplificatorul cu circuite cuplate
Amplificatorul cu circuite cuplate – fișa


 Subiecte colocviu

Subiecte colocviu 2022