EN en_GB 
UPB

TST

Specializarea „Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST)”

Prin programele analitice ale disciplinelor predate studenţilor de la specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii se urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale solide în aria vastă a telecomunicaţiilor (discipline prevăzute de planul de învăţământ în semestrele 3, 4 şi, în mod deosebit, în semestrele 5 şi 6), dublată de o specializare în domeniul diverselor tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, (discipline prevăzute de planul de învăţământ în semestrele 7 şi 8). Specifică acestei direcţii este orientarea prioritară spre tehnologiile şi echipamentele moderne de comunicaţii.
Planul de învăţământ a fost conceput cu o deschidere largă, folosind drept modele programe de la universităţi de elită, cu specializări similare.

Pregătirea fundamentală în domeniu este asigurată prin discipline precum: Teoria transmisiunii informaţiei, Semnale şi sisteme, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiei, Analiza şi sinteza circuitelor, Microunde, Instrumentaţie electronică de măsură, Prelucrarea digitală a semnalelor, Comunicaţii analogice şi digitale, Medii de transmisiune, Tehnologii de programare în Internet, Arhitecturi de reţea şi Internet, Compatibilitate electromagnetică, Comunicaţii de date, Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex, Tehnici şi sisteme de comutaţie.
Dezvoltarea domeniului telecomunicaţiilor nu poate fi concepută fără implicarea sistemelor de calcul (hardware şi software). În aceste condiţii, planul de învăţământ include o serie importantă de disipline orientate către arhitectura şi utilizarea calculatoarelor cum ar fi: Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme de operare, Baze de date etc. La aceste discipline se pleacă de la probleme generale de ştiinţa calculatoarelor şi, apoi, prin aplicaţii este aprofundată problematica specifică programului de studiu. Se obţine astfel o buna pregătire generală, utilă în domeniile cele mai diverse.