EN en_GB 
UPB

Alte Contracte

ALTE CONTRACTE CU AGENTI ECONOMICI

RAPOARTE TEHNICE

1. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM, Faza 6: Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii platformei integrate pentru furnizarea serviciilor electronice – contract de cercetare nr.07-07-19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC (E.Pop, Croitoru, V., Popa, C.M., ş.a.), IPA (UPB, partener), septembrie 2010.

2. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM, Faza 5: Experimentarea modelului funcţional al platformei integrate pentru furnizarea de servicii electronice – contract de cercetare nr.07 -07 -19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC (E.Pop, Croitoru, V., Popa, C.M., ş.a.), IPA (UPB, partener), decembrie 2009.

3. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM, Faza 4: Realizarea modelului funcţional al platformei integrate pentru implementarea de servicii electronice – contract de cercetare nr.07 -07 -19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC (E.Pop, Croitoru, V., Popa, C.M., ş.a.), IPA (UPB, partener), iunie 2009.

4. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM, Faza 3: Simularea modelului funcţional al platformei integrate, utilizând medii integrate de dezvoltare – contract de cercetare nr.07 – 07 – 19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare 2007/PC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), ianuarie 2009.

5. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G –
SELCOM, Faza 2: Proiectarea modelului funcţional al platformei integrate, pentru furnizarea de servicii electronice, prin intermediul reţelelor de comunicaţii mobile 3G – contract de cercetare nr.07-07-19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), noiembrie 2008.

6. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 4/faza 1: Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii platformei de comunicaţii mobile – contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), iunie 2008.

7. Sistem experimental de telemonitorizare a vibraţiilor mecanice ale agregatelor rotative (1 – 3 canale de teletransmisiune a vibraţiilor mono-axiale) (V. Croitoru, Voica, T., Grigore, A., Toader, B.), Raport tehnic – faza 2 – GR. 49/2008, cod CNCSIS 514, UPB, Bucureşti, 2008.

8. Comportarea în exploatare a fundaţiilor şi a turbogeneratoarelor aferente centralelor electrice, tehnici de măsurare a vibraţiilor, metode şi proceduri privind culegerea şi transmiterea datelor (V. Croitoru, Magheti, I., Magheti, M., Voica, T.), Raport tehnic – faza 1 – GR. 18/2007, cod CNCSIS 514, UPB, Bucureşti, 2007.

9. Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM, Faza 1: Studiul tehnologiilor şi metodelor de implementare a serviciilor electronice în reţele de comunicaţii mobile 3G – contract de cercetare nr.07 -07 -19, subcontract 11-002.3/14.09.2007 la contractul nr. 11-002/14.09.2007, PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC (V. Croitoru, Pop, E., Constantinescu, M), IPA (UPB, partener), decembrie 2007.

10. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 3/faza 5: Experimentarea modelului funcţional al platformei de comunicaţii mobile – contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), noiembrie 2007.

11. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 3/faza 4: Realizarea modelului funcţional al platformei de comunicaţii mobile – contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), mai 2007.

12. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 2/faza 3: Proiectarea modelului funcţional al platformei mobile de date – contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (E.Pop, Croitoru, V. ş.a.), IPA (UPB, partener), noiembrie 2006.

13. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 2/faza 2: Tehnologii de implementare a aplicaţiilor software pe terminale mobile de date contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (V. Croitoru, Pop, E., Constantinescu, M), IPA (UPB, partener), mai 2006.

14. Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la servicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES, Etapa 1/faza1: Studiul serviciilor de transmisiuni de date şi informationale în reţelele de  comunicaţii mobile – contract 5/05.10.2005, Program CEEX 2005/INFOSOC (V. Croitoru, Pop, E., Constantinescu, M.), IPA (UPB, partener), dec. 2005.

CONTRACTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

1. Contract de colaborare nr. EL07.08.07 din 29.05.2008, între UPB şi S.C. Innovative Telecom Software Solutions SRL, privind constituirea unui grup comun de cercetare, condus de un comitet de coordonare compus din: prof.dr.ing. Victor Croitoru şi director general drd.ing. Iulian Tihon, min. 1.500 lei/lunǎ.

2. Contract de cercetare nr. EL 07-08-11, Grant CNCSIS, cod A514, tema 7, 2008, între UPB şi CNCSIS, intitulat: „Telesupraveghere inteligentă a turbogeneratoarelor prin tehnologii informaţionale şi de comunicaţii”, faza 2 – 79.000 RON (Croitoru, V.).

3. Contract de cercetare nr. EL 07-07-07, Grant CNCSIS, cod A514, tema 7, 2007, între UPB şi CNCSIS, intitulat: „Telesupraveghere inteligentă a turbogeneratoarelor prin tehnologii informaţionale şi de comunicaţii”, faza 1 – 58.000 RON (Croitoru, V.).

4. Contract de cercetare nr.07-07-19, subcontract (11-002.3/14.09.2007) la contractul nr. 11-002/14.09.2007, (PN II: Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 2007/PC) încheiat între UPB (partener), S.C.IPA – S.A. (contractor) şi CNMP (contractor principal), intitulat: „Platformă integrată ebusiness pentru furnizarea de servicii prin reţele de comunicaţii mobile 3G – SELCOM” (6 faze) – 100.000 RON (UPB-5%) – (Pop, E. – director de proiect, IPA; Croitoru, V. – responsabil proiect, UPB).

5. Contract de cercetare nr.14-05-14, subcontract (5-3/03.10.2005) la contractul nr. 5/05.10.2005 (Programul CEEX 2005/INFOSOC), încheiat între UPB (partener), S.C.IPA – S.A. (contractor) şi CNMP (contractor principal), intitulat: „Platformă de comunicaţii mobile pentru transmisiuni de date şi acces la ser vicii informaţionale în mediul de afaceri – MOBACCES” (6 faze) – 75.000 RON (UPB-6%) – (Pop, E. – director de proiect, IPA; Croitoru, V. – responsabil proiect, UPB).

6. Contract de colaborare nr. EL070412, 2004, între UPB şi S.C. MarcTel S.I.T. SRL, privind constituirea unui grup comun de cercetare, condus de un comitet de coordonare compus din: prof.dr.ing. V. Croitoru şi director tehnic dr.ing. I. Vonica, min. 15.000.000 lei/lunǎ.