EN en_GB 
UPB

Deschiderea Orange Educational Program pentru Politehnică 2021-2022

orange_logo
Care este secretul reuşitei profesionale?

Din fericire, aceasta este o întrebare care are nenumărate răspunsuri. Pentru tine, răspunsul poate fi Orange.

Te anunțăm că și în acest an Orange România susține excelența prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică, adresat studenților din anul III al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.


Acest program se adresează în special studenților de anul III de la secțiile de ”Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații” și ”Rețele și Software de Telecomunicații”, dar este deschis și celorlalte specializări precum ”Calculatoare și Tehnologia Informației”, ”Electronică Aplicată” și ”Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii” și oferă 44 de pachete educaționale compuse din bursă, loc de practică pe perioada verii în cadrul Orange România și pachet de cursuri. Locurile de practică sunt distribuite în departamentele Tehnic și IT ale Orange România.
Lista cu locurile locurile  disponibile o găsiți aici.

Programa este organizată în 8 module de cursuri ce acoperă toate tehnologiile folosite în cadrul unei rețele de telefonie mobilă. În total, programa conține 86 ore de predare și 8 ore de verificare a cunoștințelor. Pentru detalii, se poate consulta programa detaliată prezentată aici.

Deschiderea Orange Educational Program 2021 – 2022 va avea loc pe 24 martie 2021 on-line, pe platforma Teams pusă la dispoziție de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, începând cu ora 17:00.
Sunt invitați să participe toți studenți din anul III interesați.

Înscrierile în programul Orange Educational Program, anul universitar 2021 – 2022, se pot face în perioada 22 martie 2021 – 14 aprilie 2021 (ora 12.00 !!!), pe adresa secretariatul Departamentului de Telecomunicaţii (office@comm.pub.ro).

Înscrierea se poate face în condițiile prezentate detaliat în Regulamentul de acordare a pachetelor educaționale.

Acordarea pachetelor educaţionale se face de către o Comisie formată din cadre didactice de la Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi specialişti ai S.C. Orange Romania S.A. pe baza:

  • dosarului de înscriere (trimis pe adresa office@comm.pub.ro în perioada 22 martie 2021 – 14 aprilie 2021, ora 12.00 !!!)
  • testului organizat de Orange România (în intervalul 19-22 aprilie 2021, la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI)
  • interviului organizat de Orange România (în intervalul 19-22 aprilie 2021, la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI)

Dosarul de înscriere va conţine:

  • C.V. incluzând în mod obligatoriu datele de contact (telefon, e-mail), mediile anilor de studii, foaia matricolă pentru confirmarea mediilor anuale, participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în şcoală şi în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
  • Scrisoare de intenţie în care se va specifica la care dintre pachetele educaţionale se aplică urmând ca în urma clasamentului studentul să obţină unul dintre pachetele educaţionale la care a aplicat. De asemenea, se vor menţiona în scrisoarea de intenţie şi preferinţele pentru locul de practică.
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
  • Toate documentele menționate vor fi trimise obligatoriu şi la adresa de e-mail: gabriel.papuc@orange.com

Toate probele sunt obligatorii și oricare dintre ele poate fi eliminatorie. Nu se admit contestații!

Publicarea listei cu studenţii ce vor participa la testul şi interviul organizat de Orange Romania va avea loc în data de 16 aprilie 2021.

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul programului Orange Educational Program pentru Politehnică şi a pachetului educaţional obţinut de catre aceştia se va face pe 23 aprilie 2021.
Semnarea convențiilor de practică și a burselor se va realiza începând cu 23 aprilie 2021.

Pentru alte detalii puteți trimite mail la adresa gabriel.papuc@orange.com.

Vă urăm succes !