EN en_GB 
UPB

Oportunități pentru studenți și cadre didactice Télécom SudParis

Luni 18 aprilie de la ora 16.00 va avea loc în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) în Sala A110 (Laboratorul Servicii și Aplicații pentru Internet Mobil – SAIM) prezentarea oportunităților pentru studenți și cadre didactice, din partea Télécom SudParis, Evry, Franța, cu participarea D-nei Joséphine KOHLENBERG, absolventă a Facultății ETTI (poster aici).

Prezentarea va fi transmisă și online pe Teams, aici: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2YTdmMTktZDhlNy00MWY5LTllY2QtNGMyOWZiZTIxNGUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%222b678d4e-0036-4d6a-97a1-aaacdcede3d2%22%7d

Sala A110 se află pe același nivel cu Secretariatul Facultății ETTI (harta aici).