EN en_GB 
UPB

RST

Specializarea „Rețele și Software pentru Telecomunicaţii (RST)”

Obiectivele specifice ale programului de studii se concentrează prioritar pe domeniile reţele, software şi servicii de telecomunicaţii.

Cunoştinţele specializate în reţele, software şi servicii de telecomunicaţii se referă la:

  • concepte, principii, arhitecturi şi protocoale de comunicaţie pentru reţele integrate;
  • infrastructuri şi caracteristici pentru reţele specializate şi integrate;
  • comunicaţii de date- principii, metode, sisteme;
  • ingineria traficului (management şi optimizare);
  • tehnologii de programare în reţea (Internet);
  • sisteme de operare( UNIX, Linux, Windows, Symbian);
  • inginerie software pentru reţele şi servicii (programare Java, servicii Web);
  • elemente de securitate a informaţiei şi reţelelor;

–  proiectarea, implementarea şi exploatarea reţelelor de comunicaţii fixe şi mobile,în contextul creşterii eterogenităţii tehnologiilor de acces dar şi în perspectiva integrării serviciilor;

– tehnici limbaje şi instrumente pentru dezvoltarea sistemelor software de comunicaţie complexe;

Planul de învăţământ a fost conceput cu o deschidere largă, folosind drept modele programe de la universităţi de elită, cu specializări similare.

Specializarea în domeniul Reţelelor şi software-ului de telecomunicaţii se realizează în semestrele 7 (parţial) şi 8.