EN en_GB 
UPB

Master

AWT |CMob |CMM |CSIC |MSR |PCON |RITC |TC |TSAC


Pentru absolvenții altor facultăți în afară de ETTI, care lucrează sau doresc să lucreze în domeniul telecomunicațiilor, oferim programul Telecomunicații (TC) – detalii mai jos.


Advanced Wireless Telecommunications (AWT)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Cunoștințe teoretice și aplicate în domeniul comunicațiilor wireless.
B. Proceduri de proiectare prin evidențierea diverselor niveluri ale unui sistem wireless sau a unei rețele de comunicații wireless.
C. Obținerea unui nivel adecvat de încredere a unei legături de comunicație care sa permită nivelul necesar al calității serviciilor ale aplicațiilor precum și a mobilității.

Discipline cheie:

Tehnologii avansate de transmisiune a datelor.
Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor.
Sisteme de comunicații mobile.
Tehnologii de acces și broadcast radio digitale.
Sisteme embedded.
Proceduri avansate în comunicații wireless.
Comunicaţii prin satelit.

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Comunicații Mobile (CMob)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Proiectarea, implementarea şi managementul reţelelor radio.
B. Capacitatea de a specifica servicii şi aplicaţii pentru comunicaţii mobile.
C. Realizarea unei imagini privind tehnicile de detecţie şi de recuperare a datelor transmise prin canale radio.

Discipline cheie:

Sisteme de comunicaţii mobile.
Aplicații software pentru terminalul mobil si software pentru terminalul mobil.
Tehnici avansate de transmisiuni de date.
Tehnologii radio de acces şi de difuzare.
Securitatea reţelelor şi serviciilor.
Comunicaţii prin satelit.

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Comunicații Multimedia (CMM)

Zone de concentrare a competenţelor:

A.Studiul transportului conţinutului multimedia prin intermediul reţelelor de comunicaţii.
B. Producerea, achiziţia, prelucrarea, monitorizarea, prezentarea şi percepţia conţinutului multimedia în condiţiile asigurării calităţii şi securităţii serviciilor.
C. Specificarea, proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii pentru comunicaţii multimedia.

Discipline cheie:

Servicii multimedia și managementul resurselor de transport.
Prelucrarea digitală a semnalelor.
Sisteme multimedia.
Interfețe multimodale om-mașină.
Sisteme de comunicații.

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Circuite și Sisteme Integrate de Comunicații (CSIC)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Proiectare și analiză asistată de calculator.
B. Sisteme de radiocomunicații 3G/4G.
C. Sisteme în chip.

Discipline cheie:

Limbaje de descriere hardware şi metodologia proiectării FPGA.
Tehnici avansate de prelucrarea digitală a semnalelor.
Echipamente radio definite prin software.
Proiectarea circuitelor integrate de RF.

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Managementul Serviciilor și Rețelelor (MSR)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Concepția, proiectarea, implementarea, integrarea si exploatarea sistemelor de management integrate pentru rețele si servicii de telecomunicatii.
B. Arhitecturi generale multi-plan, sisteme de management în rețele telecom (TMN), sisteme de management în TCP/IP (SNMP, RMON, sisteme bazate pe tehnologii XML), servicii de conectivitate, servicii de nivel înalt, servicii integrate, tehnologii de rețea fixă și cu mobilitate.
C. Proiectarea și utilizarea funcțiilor de management (detectarea defectărilor, configurarea, contabilizarea folosirii resurselor, evaluarea performanțelor, securitate – FCAPS); protocoale de management; managementul resurselor pentru asigurarea calității serviciilor în comunicații multimedia, managementul transportului (tehnologii MPLS, optice).

Discipline cheie:

Sisteme integrate de management.
Mobilitatea în rețelele wireless.
Securitatea rețelelor și serviciilor.
Software de telecomunicații.
Aplicații și servicii internet.
Simularea rețelelor de telecomunicații.
Arhitecturi pentru rețele și servicii.

Pliant
Citeste mai mult


Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor (PCON)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Suport avansat tehnic şi tehnologic pentru studiourile specializate în captarea, prelucrarea şi masterizarea sunetului şi a imaginilor digitale (cinematografie clasică şi digitală, studiouri de televiziune, case de producţie AV).
B. Proiectarea şi realizarea de sisteme hardware/software integrate.
C. Dispozitive mobile de captare în teren (sunet şi/sau imagine), cu capacităţi imagistice de stocare de înaltă definiţie (aparate film şi TVHD digitale), sunet de înaltă definiţie şi relavanţă spaţială.

Discipline cheie:

Multimedia și spectacolul contemporat.
Teoria și practica ingineriei de sunet.
Teoria și practica ingineriei de imagine.

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Rețele Integrate de Telecomunicații (RITC)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Proiectarea arhitecturilor de reţea, interoperabilitatea, planificarea, dimensionarea şi proiectarea reţelelor pe suporturi heterogene.
B. Managementul, exploatarea şi dezvoltarea reţelelor, implementarea securităţii.
C. Proiectarea de mecanisme, subsisteme şi protocoale de reţea pentru acces multiplu, rutare, QoS, mobilitate, inginerie de trafic, comunicaţii de grup, VPN etc.

Discipline cheie:

Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor.
Sisteme de timp real şi distribuite.
Arhitecturi şi reţele integrate de bandă largă.
Managementul resurselor de transport şi asigurarea calităţii serviciilor.
Simularea reţelelor de telecomunicaţii.
Tehnologii avansate TCP.
Reţele de transport pe suport optic.
Securitatea reţelelor. Reţele private virtuale.
Baze de date pentru telecomunicaţii.
Tehnologii Internet.

Citeste mai mult


Telecomunicații (TC)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Capacitatea de a urmări şi executa un proiect tehnic în domeniul telecomunicaţiilor.
B. Realizarea unei imagini  cuprinzătoare privind tehnicile transmisie şi recepţie a datelor transmise prin canale de comunicaţii.
C. Capacitatea de a analiza şi determina specificaţiile la nivel de sistem a echipamentelor subansamblelor şi modulelor acestora.

Discipline cheie:

Comunicaţii analogice şi digitale.
Sisteme de comunicaţii prin satelit.
Tehnologii de acces şi transport.
Servicii de telecomunicaţii şi evaluări de performanţă.
Comunicaţii mobile şi personale.
Securitatea reţelelor şi serviciilor.

Grup ţintă:

Un master dedicat absolvenților altor facultăți în afară de ETTI, care lucrează sau doresc să lucreze în domeniul telecomunicațiilor (pentru mai multe detalii trimiteți email la adresele simona.halunga@upb.ro sau simona_halunga@yahoo.com).

Citeste mai mult

Plan de învăţământ


Tehnologii software avansate pentru comunicații (TSAC)

Zone de concentrare a competenţelor:

A. Concepția, proiectarea, implementarea, integrarea și exploatarea sistemelor software cu orientare în domeniul sistemelor, rețelelor și serviciilor de telecomunicații.
B. Definirea arhitecturilor software- multi-plan – inclusiv privind concepte noi “Future Internet” (ex. “Software Defined Networking”, Information Centric Networking”); specificarea, proiectarea, implementarea, tehnici de testare și validare a subsistemelor software; limbaje tehnologii și tehnici de testare și validare a subsistemelor software; limbaje, tehnologii și instrumente specializate pentru inginerie SW cu orientare spre comunicații, tehnologii WEB.
C. Inginerie SW pentru concepția și dezvoltarea de subsisteme SW pentru: protocoale de comunicații, rutare și comutație, asigurarea
calității serviciilor, mobilitate, management de resurse și servicii în comunicații integrate (date, VoIP, VoD, multimedia, IPTV, P2P, etc).

Discipline cheie:

Arhitecturi pentru rețele și servicii.
Sisteme de operare centralizate și distribuite.
Baze de date.
Inginerie SW pentru telecomunicații.
Elemente de bază pentru securitatea informației.
Arhitecturi orientate spre servicii (SoA), tehnologii XML, Web.
Specificarea, validarea și implementarea SW la nivel “rețea” și “servicii”.
Programare Java pentru aplicații în arhitecturi TCP/IP.
Sisteme în timp real și distribuite.
Securitatea rețelelor și serviciilor.
Sisteme SW de management și control integrat al rețelelor și serviciilor.

Pliant
Citeste mai mult