EN en_GB 
UPB

CCSRST

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU SISTEME, REȚELE ȘI SOFTWARE ÎN TELECOMUNICAȚII (CCSRST)

Domeniu de Bază: Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Direcții Principale de Cercetare:

2.1 Arhitecturi, tehnologiile rețelelor, sisteme și servicii pentru Future Internet.
2.2 Software pentru managementul și controlul resurselor de conectivitate, calitatea serviciilor, distribuirea de conținut, virtualizare.
2.2 Tehnologii de acces și transport în rețele heterogene integrate pentru comunicații fixe și mobile.
2.3 Subsisteme de procesare pentru sisteme în timp real și distribuite.

Zone de cercetare prioritare

3.1. Noi arhitecturi si tehnologii software pentru „Future Internet”, incluzând rețele tip content aware, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization, (NFV), Content Centric Networking(CCN), Sisteme de livrare de conținut / media, subiecte de securitate selective.
3.2. Sisteme de management multi-domeniu (pentru servicii de asigurare a calității în rețele integrate, securitate, tehnologii bazate pe XML, grup de comunicații, management autonom, comunicație client-server în colaborare cu „punct la punct” – comunicație P2P).
3.3. Noi limbaje de programare pentru SDN si NFV.
3.4. Optimizări în tehnologiile de nivel L1-L3 pentru rețele locale, de acces și de agregare (cu fir sau wireless), fixe sau mobile. Integrarea tehnologiilor de acces în arhitectura “end to end” (alocarea canalelor în rețele wireless, optimizare între straturi, rutare inteligentă, procesare la nivel MAC, rețele radio multi-nod –  „plasă”, mobilitate orizontală, mobilitate între diferite tehnologii, rețele de senzori, securitate, acces, etc)
3.5. Subsisteme și rețele aplicabile în medii rurale și urbane pentru comunicații. Rețele de acces la internet pentru administrare, supraveghere și controlul traficului. Tehnici de virtualizare pentru optimizarea utilizării infrastructurii hardware și reducerea consumului de energie.
3.6. Subsisteme de procesare pentru nivele joase ale arhitecturilor stratificate (sisteme în timp real pentru egalizare, adaptare, interfețe ale nivelului fizic, filtrare, modulație, multiplexare, codare etc).

Resurse CCSRST

Resurse umane

10 cercetători (UPB), 3 cercetători asociați, 4 doctoranzi

Echipament și Software

 • Platforme de dezvoltare (desfășurate in patru laboratoare) pentru rețele (rețele locale, de acces, core) și servicii bazate pe diferite tehnologii de rețea: IEEE802.3, ADSL, IEEE 802.16, IEEE 802.11, MPLS, IP,  optic.
 •  40 stații de lucru (unele dintre ele fiind în rol de terminale de producători / consumatori de informație pentru servicii de nivel înalt).
 • Interconectarea cu alte rețele prin rețeaua națională universitară RoEduNet.
 • Centru de date ce suportă dezvoltări Software Defined Networking (SDN) și Network Function Virtualisation (NFV) – în construcție.
 • Unelte software pentru dezvoltare de rețele și servicii.
  Platforme software de simulare și modele de simulare bazate pe limbajele: SDL/RTDS,OPNET, NS2/3, Omnet++, etc.
  Procesoare digitale de semnal=  (DSP) și plăci pentru evaluarea de microcontrollere (Analog Devices- ADSP218x, BF5xx, Atmel , Infineon)
  Licențe software pentru Medii Integrate de Dezvoltare a procesării semnalelor și sisteme în timp real (Visual DSP ++, CodeVision)

Parteneriate și rezultate așteptate

CCSRST va continua participarea în proiecte europene de cercetare naționale și internaționale pentru a contribui la soluții pentru subiecte selectate dintre cele menționate la punctele 3.1—3.6.

Proiecte de cercetare internaționale (2001-2015)

 • Proiect European CHIST-ERA DISEDAN (2014-2015), Contract nr. UEFISCDI nr.3 CHIST_ERA/06.01.2014, Cod proiect 3-CHIST-ERA–C3N, (service and user-based Distributed Selection of content streaming source and Dual Adaptation), www.chistera.eu/projects/disedan, www.elcom.pub.ro/disedan
 • Proiect European, ALICANTE de tip integrat (IP), FP7, Nr, 2010-2013, ” Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments” cu 17 parteneri, (industrie, cercetare, universități, operatori de telecomunicații, SME).(http://www.ict-alicante.eu)
 • Proiect European, SMART-NET de tip specific (STREP), FP7, Nr. 223937, 2008-2011, „SMART antenna multimode wireless mesh Network”, cu 6 parteneri, (industrie, cercetare, universități, operatori de telecomunicații, SME), (https://www.ict-smartnet.eu)
 • Proiect European, WEIRD de tip integrat (IP), FP6 (IST-034622-IP), „WiMAX Extension to Isolated Research Data networks”, 2006 2008, cu 15 parteneri europeni (industrie, cercetare, universități, operatori de telecomunicații, SME), (http://www.ist-weird.eu)
 • Proiect European, „ENTHRONE II” (continuare -ENTHRONE I), de tip integrat (IP), FP6, Nr. 038463, 2006-2008, „End-to-End QoS through Integrated Management of Content, Networks and Terminals”, cu 27 parteneri (industrie, cercetare, universități, operatori de telecomunicații, SME), (http://www.ist-enthrone.org)
 • Proiect European „ENTHRONE” de tip integrat (IP), FP5, 2004-2006, „End-to-End QoS through Integrated Management of Content, Networks and Terminals”, cu 25 parteneri (industrie, cercetare, universități, operatori de telecomunicații, SME), (http://www.ist-enthrone.org)
 • Proiect European , Rețea de excelenta Euro Future Generation Internet (Euro-FGI) NoE, (continuare la EuroNGI), FP6, IST 028022 , 2006-2008, cu 56 de parteneri (www.eurongi.org)
 • Proiect European, Rețea de excelenta EURO NGI – 507613/2003-2006 (Euro Next Generation Internet) – NoE, cu 50 de parteneri, (www.eurongi.org)
 • Proiect European, IST-2000-25137, MOICANE „Multiple Organisation Interconnection For Collaborative Advanced Network Experiments”, 2001-2003, cu 10 parteneri europeni, (www.moicane.com)

CONTACT: 

Prof.dr.ing. Eugen Borcoci, director general

Universitatea Politehnica București

Șos. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Clădirea LEU – sala A-323

Adresa poștală : 313 Splaiul Independenței, Sector 6, Cod poștal 060042, București

Telefon/Fax: +4-021-316 96 31

Telefon: +4-021 402 48 27

E-mail: Eugen.Borcoci@elcom.pub.ro

 

Prof.dr.ing Sorin Zoican – director executiv

Șos. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Clădirea LEU – sala A309

E-mail: Sorin.Zoican @elcom.pub.ro

 

Proiecte de Cercetare Internaționale