EN en_GB 
UPB

Licență

În cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregătirea viitorilor specialişti în domeniul comunicaţiilor este asigurată în cadrul a două specializări: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST) şi Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii (RST).

TST

Prin programele analitice ale disciplinelor predate studenţilor de la specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii se urmăreşte asigurarea unei pregătiri fundamentale solide în aria vastă a telecomunicaţiilor (discipline prevăzute de planul de învăţământ în semestrele 3, 4 şi, în mod deosebit, în semestrele 5 şi 6), dublată de o specializare în domeniul diverselor tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, (discipline prevăzute de planul de învăţământ în semestrele 7 şi 8). Specifică acestei direcţii este orientarea prioritară spre tehnologiile şi echipamentele moderne de comunicaţii.
Citeste mai mult

RST

Obiectivele specifice ale programului de studii se concentrează prioritar pe domeniile reţele, software şi servicii de telecomunicaţii.
Cunoştinţele specializate în reţele, software şi servicii de telecomunicaţii se referă la:
– concepte, principii, arhitecturi şi protocoale de comunicaţie pentru reţele integrate;
– ingineria traficului (management şi optimizare);
– tehnologii de programare în reţea (Internet);
– sisteme de operare (UNIX, Linux, Windows, Symbian);
– inginerie software pentru reţele şi servicii (programare Java, servicii Web);
– elemente de securitate a informaţiei şi reţelelor;

Citeste mai mult