EN en_GB 
UPB

Teme de diploma 2014-2015

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente

30 Octombrie 2014

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și completarea fişei de înscriere a temei – Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire – 3 exemplare

Cadre didactice titulare ale specializării

Octombrie – Decembrie 2014

Depunerea fişei de înscriere (Anexa 1/2) la secretariatul departamentului corespunzător fiecărui program de studii în vederea aprobării temei

Secretariat  Departament Coordonator

15 decembrie 2014

Afişarea listei cu temele ne-aprobate

Teme de licenţă aprobate

1 februarie 2015

Studenţii îşi pot ridica 2 exemplare cu temele aprobate sau pot afla detalii privind corecțiile necesare la temele neaprobate.

Secretariat  Departament Coordonator

primele 2 săptămâni ale semestrului 2

Corectarea sau modificarea temelor care nu au fost aprobate şi re-depunerea lor de către studenţi la secretariatul departamentului

Secretariat  Departament Coordonator

1 martie 2015

Activitate pregătire proiect licenţă şiPractică pentru proiect licenţă

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Depunerea Anexei 7 completată și semnată de către conducătorul de proiect, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de Diplomă

Secretariat  Departament Coordonator

sfârșitul semestrului al 2-lea
29 mai 2015

Absolvenții pot completa și printa cererea de înscriere, care trebuie vizată de către conducătorul de proiect

studenti.pub.ro

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului

Secretariat Facultate

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de document PDF, pe un server ETTI

cu 5 zile înainte de sesiunea de susţinere a proiectului