EN en_GB 
UPB

Laborator

ORAR LABORATOR SS 2023-2024


REGULAMENT LABORATOR SS

 1. Se interzice accesul la mesele de lucru cu produse alimentare sau recipiente cu lichide;
 2. Păstrarea curățeniei la mesele de lucru este obligatorie;
 3. Păstrarea ordinii și disciplinei în sala de laborator este obligatorie;
 4. Studenții trebuie să se prezinte la laborator cu fișe imprimate pentru lucrarea respectivă;
 5. Dacă, pe parcursul laboratorului, studenţii observă un comportament anormal în funcţionarea aparatelor, atunci sunt obligaţi să semnaleze imediat cadrului didactic acest incident.
 6. La sfârșitul lucrării studenții au obligația să oprească toate aparatele electronice folosite.
 7. Pentru a promova laboratorul de SS studenții trebuie să fie prezenți la minim 4 lucrări din 6, să obțină la coloviu minim 50% din nota acordată acestuia și în total minim 50% din nota acordată laboratorului (conform regulamentului UPB).
 8. Atunci când un student recuperează un laborator trebuie să ceară de la cadrul didactic cu care recuperează dovada recuperării (bilet semnat de cadru didactic din care să reiasă numele și grupa studentului, lucrarea recuperată, data și intervalul orar la care a avut loc recuperarea), urmând ca la următorul laborator s-o prezinte cadrului didactic de la semigrupa sa. Totodată, studentul are obligația ca pe baza masurătorilor efectuate să realize un referat pentru lucrarea recuperată, cu toate calculele incluse, prezentarea fișei NU ESTE SUFICIENTĂ.

Ordinea lucrărilor:

 1. Semnale periodice
 2. Introducere în Matlab pentru prelucrarea semnalelor
 3. Transformata Fourier folosind Matlab
 4. Convoluția semnalelor

Lucrarea 1 – Semnale periodice

Semnale periodice
Fișa – Semnale periodice
Periodic signals
Worksheet – Periodic signals


Lucrarea 2 – Introducere în MATLAB pentru prelucrarea semnalelor

Introducere în Matlab
Introduction to Matab


Lucrarea 3 – Transformata Fourier folosind MATLAB

Transformata Fourier

Fourier transform


Lucrarea 4 – Convoluția semnalelor

Convoluția semnalelor


Subiecte colocviu 2022

Variante de subiecte 2022