EN en_GB 
UPB

Laborator

Orar laborator SS2 – B203 2023-2024

Orar laborator SS2 – B202 2023-2024


REGULAMENT LABORATOR SS2

  1. Se interzice accesul la mesele de lucru cu produse alimentare sau recipiente cu lichide;
  2. Păstrarea curățeniei la mesele de lucru este obligatorie;
  3. Păstrarea ordinii și disciplinei în sala de laborator este obligatorie;
  4. Studenții trebuie să se prezinte la laborator cu fișe imprimate pentru lucrarea respectivă (la lucrările unde există fișe);
  5. Studenții trebuie să citească platforma lucrării ce urmează a fi studiată înaintea prezentării la laborator în vederea unei eventuale evaluări preliminare a cunoștințelor;
  6. Dacă, pe parcursul laboratorului, studenții observă un comportament anormal în funcționarea aparatelor și sau a machetei de lucru, atunci sunt obligați să semnaleze imediat cadrului didactic acest incident.
  7. La sfârșitul lucrării studenții au obligația să oprească toate aparatele electronice folosite și să strângă cablurile de măsură şi accesoriile de pe machetă.
  8. Pentru a promova laboratorul de SS2 studenții trebuie să fie prezenți la minim 5 lucrări din 6, și să obțină în total minim 50% din nota acordată laboratorului (conform regulamentului Politehnicii București).
  9. Atunci când un student recuperează un laborator trebuie să ceară de la cadrul didactic cu care recuperează dovada recuperării (bilet semnat de cadru didactic din care să reiasă numele și grupa studentului, lucrarea recuperată, data și intervalul orar la care a avut loc recuperarea), urmând ca la următorul laborator s-o prezinte cadrului didactic de la semigrupa sa. Totodată, studentul are obligația ca pe baza măsurătorilor efectuate să realizeze un referat pentru lucrarea recuperată, cu toate calculele incluse, prezentarea fișei NU ESTE SUFICIENTĂ.

 Ordinea lucrărilor:

1. Transformata Laplace
2. Semnale discrete
3. Eșantionarea semnalelor analogice
4-5. Diporți – parametrii matriciali ai diporților
6. Recapitulare
7. Colocviu


 Lucrarea 1 – Transformata Laplace

Transformata Laplace
Laplace transform


Lucrarea 2 – Semnale discrete

Semnale discrete
Discrete signals


Lucrarea 3 -Eșantionarea semnalelor analogice

Eșantionarea semnalelor analogice
Sampling of analog signals

            semnal audio/audio signal


Lucrarea 4-5 – Diporti – parametrii matriciali ai diporților

Parametrii matriciali ai diporților
Parametrii matriciali ai diporților – fisa
The parameters of the two-port networks
The parameters of the two-port networks – worksheet


Lucrarea 6 – Recapitulare


 Modele subiecte colocviu

Modele de subiecte diporți
Modele de subiecte Matlab
Practical exam – subjects models for two-port networks
Practical exam – subjects models for Matlab